Vogel rechts

Vrijwilligers

bord-compleet-los2It Kokelhûs wordt vanaf 2009 beheerd door de stichting “Museum It Kokelhûs fan Jan en Sjut”.
Vanaf 1957 tot begin 2009 was het museum eigendom van de Ottema Kingma Stichting.

Naast het bestuur zijn er vrijwilligers die dienst doen als rondleidster, zijn er mannen die ’s winters klussen en is er in het voor- en najaar een schoonmaak.