Vogel rechts

Medewerkers

bord-compleet-los2It Kokelhûs fan Jan en Sjut wordt beheerd door een stichting.
Vanaf 1957 tot begin 2009 was het museum eigendom van de Ottema Kingma Stichting en werd het namens de OKS bestuurd door vrijwilligers uit Earnewâld.

Ingaande 2009 is het museum door de Ottema Kingma Stichting overgedragen aan de Stichting It Kokelhûs fan Jan en Sjut.

Deze nieuwe stichting heeft nu het museum met inventaris in eigendom gekregen.

Naast het bestuur is er een groep vrijwilligers die dienst doet als rondleidster, zijn er mannen die ’s winters klussen en is er in het voorjaar een schoonmaakploeg. Vele handen maken licht werk!