Vogel rechts

Expositie 2015

DouweFranke Master yn it lokaal

In de zomermaanden van 2015 is er een expositie over Douwe Franke te zien. Het is dit jaar een eeuw geleden dat Douwe Franke werd geboren. Hij groeide op in Burgum, maar werd in 1948 het hoofd van de openbare lagere school van Earnewâld. Dit bleef hij tot zijn pensionering in 1979. Naast zijn functie als hoofd der school, bekleedde hij diverse bestuursfuncties in het dorp. Zo was hij vanaf het moment van opening in 1957 bestuurslid van museum It Kokelhûs fan Jan en Sjut. Hij zou tot ruim na zijn pensionering in dit bestuur blijven zitten. Verder was hij mede-oprichter van Stichting It Earnewâldster Skûtsje, zat in zeilvereniging E.M.M. en was regisseur van toneelvereniging ‘Hoe sil dit komme?’

Kortom, een dorpsman ‘yn ieren en sinen’, zoals de Friezen zeggen. Hiervoor werd hij in 1973 door de Eernewoudsters geeërd met de Gouden E.

Douwe Franke, bekend als Master Franke, was ook een natuurman. In Eernewoude was hij dan ook in zijn element. Hij ging er vaak alleen, samen met zijn vrouw of met zijn leerlingen op uit en maakte talloze foto’s en dia’s van de vogels en planten in de natuur om ons heen. Met zijn dia’s ging hij de provincie in om lezingen te geven. Daarnaast schreef hij jarenlang een rubriek in de Leeuwarder Courant met de naam’It fjild yn mei Douwe Franke’.

In 1992 werd hij begiftigd met de erepenning van de gemeente Tietjerksteradeel. In de begeleidende oorkonde staat te lezen dat hij de erepenning kreeg vanwege zijn ‘grote en algemeen erkende verdienstelijkheid voor de gemeenschap van Tytsjerksteradiel en die voor Earnewâld in het bijzonder en als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de wijze waarop hij zich als heemkundige, bioloog en fotograaf verdienstelijk gemaakt heeft’.

Toch zat hij ondertussen niet stil…

In 1993 verscheen het boek ‘Earnewâld fan doe nei no’, een boek over de geschiedenis van Earnewâld, geschreven door Douwe Franke en Roel Toering. Jarenlang speurwerk op onder andere het Rijks Archief was aan de verschijning van dit boek vooraf gegaan.

Na zijn pensionering is Douwe Franke teruggekeerd naar Burgum, zijn geboortedorp. Hij overleed op 1 juni 2003 in de ouderdom van bijna 88 jaar.

Douwe Franke 10 maart 1979

 

Expositie 2016

Met ingang van woensdag 1 juni 2016 is museum ‘It Kokelhûs fan Jan en Sjut’ in Earnewâld weer geopend voor bezoekers.

Dit jaar is er een expositie over kokels (biezen) die ruim opgezet is, deze laat zien wat er in het verleden allemaal van biezen gemaakt is.
Op zondag 29 mei a.s. om 16.00 uur zal de wethouder van cultuur van gemeente Tytjerksteradiel, de expositie openen.

Expositieruimte 2013

De expositieruimte was vroeger het kantoor van de plaatselijke V.V.V. in Earnewâld. Nadat die vereniging een mooie nieuwe ruimte heeft gekregen bij de haven, wordt het oude kantoortje nu gebruikt als expositieruimte van It Kokelhûs. Vanuit de Duvelkeamer kunt u via een nauw gangetje naar deze ruimte.

Elk jaar staat er wat nieuws in de expositieruimte.

Zo waren er in vorige jaren bijvoorbeeld oude merklappen, spaarpotten, zelfgemaakte poppen en een collectie houten speelgoed en houten schaatsen van de Fa. Nooitgedagt uitgestald.

HPIM6234

 HPIM6235